Toer - Trainingen

Trainen bij de FTC Dobberieders

De doelstelling van de FTC Dobberieders is om alle leden in de gelegenheid te stellen op hun eigen niveau in groepsverband te fietsen. In principe wordt er in een groep gefietst, tenzij er op het moment van vertrek twee of meerdere meerdere groepen worden gevormd op basis van diverse snelheden.

Op de racefiets vanaf zondag 24 maart a.s. t/m september: 

Recreatief / sportief

 • Maandagavond vanaf 19.00 uur 60-80 kilometer
 • Woensdagavond vanaf19.00 uur 60-80 kilometer
 • Dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur Pensionado-groepstocht van 80-100 km (ieder clublid is welkom)
 • Donderdagmiddag vanaf 13.00 uur Pensionado- groepstocht van 80-100 km (ieder clublid is welkom)
 • Zaterdagochtend vanaf 9.00 uur in clubverband een groepstocht van 80-100 km
 • Zondagochtend vanaf 9.00 uur in clubverband een groepstocht van 80-100 km

Opmerking

 • Onder ‘wielrentraining‘ wordt verstaan dat er op vaste trajecten van de trainingsroute het tempo wordt verhoogd en er wordt afgesprint. Primair staat Samen uit samen thuis.
 • Op de maandag- en woensdagavond trainingen wordt in (minimaal) 2 groepen gereden.
  • Wegkapitijn: groep I  Als Mathijs Höster aanwezig is.
  • Wegkapitijn groep II wordt nog bekend gemaakt

Vertrekpunt van alle trainingen is vanaf de Wenakkers. We koesteren onze sponsors en rijden dus in clubtenue.

 

F.T.C. Dobberieders

Met 230 leden is FTC (Fiets Toer Club) Dobberieders een middelgrote vereniging, die opgericht is in 1981 en aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Ons doel is het toerfietsen in de meest brede zin van het woord.