Toer

Home » Toer

Getracht wordt om iedereen te laten genieten van onze trainingstochten. Daarom streven we naar meerdere groepen op de trainingsavonden opdat de deelnemers voor zichzelf een keuze kunnen maken.

Voor de deelnemers aan de trainingsgroep:  gemiddeld 28 km/u  — 30 km/u max. is de starttijd  op de maandag- en woensdagavond  om 19.00 uur. Voor de  (iets) snellere groep(en) is het vertrek om 18.45 uur. Voor alle groepen geldt SAMEN UIT SAMEN THUIS

Een speciale groep vormen de zgn. pensionados. Gepensioneerde mannen die op de dinsdag- en donderdag-middag trainingstochten van ca. 90 km. organiseren en fietsen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe uiteraard. Bovendien wordt er maandelijks een dagtocht georganiseerd en tevens meerdaagse tochten in binnen- en buitenland.

Maar ook niet gepensioneerden zijn welkom zolang ze zich maar aanpassen aan de spelregels en de snelheid.

Agenda

  • Geen agendapunten
  • F.T.C. Dobberieders

    Met 230 leden is FTC (Fiets Toer Club) Dobberieders een middelgrote vereniging, die opgericht is in 1981 en aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Ons doel is het toerfietsen in de meest brede zin van het woord.