Contributie

Lidmaatschap per 1 januari 2021: 

 • Contributie FTC Dobberieders lidmaatschap: € 21,-
 • NTFU Contributie Hoofdlid*: € 37,50
 • FTC Dobberieders lidmaatschap + Hoofdlid  NTFU ledenpas*: € 58,50
 • FTC Dobberieders lidmaatschap + Hoofdlid  NTFU ledenpas XL***: € 87,50
 • Gezinslid NTFU ledenpas*: € 34,-  
 • FTC Dobberieders lidmaatschap + Gezinslid  NTFU ledenpas*: € 55,-
 • FTC Dobberieders lidmaatschap + Gezinslid  NTFU ledenpas XL***: € 82,-

* Bedragen zijn inclusief toerfietskaart, verzekering, en Toerfiets Evenementen Programma (TEP) van de NTFU.

*** Lidmaatschap van 1 september tot 31 december (16 maand).

Begunstiger: € 21,-

Lidmaatschap jeugd per 1 januari 2021

 • NTFU Contributie Jeugdlid* : € 37,50
 • Contributie FTC Dobberieders lidmaatschap: € 10,50
 • FTC Dobberieders lidmaatschap +  NTFU ledenpas **:  € 48,-
 • FTC Dobberieders lidmaatschap + NTFU ledenpas  XL***: € 71,75

** Bedrag is inclusief toerfietskaart, verzekering, Toerfiets Evenementen Programma (TEP) van de NTFU en huur je kleding ad. € 25,- per seizoen.

*** Lidmaatschap van 1 september tot 31 december (16 maand).

Contributie

De contributie wordt jaarlijks (in de maand januari) automatisch van je rekening afgeschreven.

Opzeggen lidmaatschap

Wil je je lidmaatschap opzeggen dan dien je dit voor 1 december te doen via een mail naar:

Ger van der Ende
t.a.v. Ledenadministratie FTC Dobberieders
ledenadministratie@dobberieders.nl

Agenda

F.T.C. Dobberieders

Met 230 leden is FTC (Fiets Toer Club) Dobberieders een middelgrote vereniging, die opgericht is in 1981 en aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Ons doel is het toerfietsen in de meest brede zin van het woord.