ATB

Home » MTB

Dobberieders MTB

Voor de mountainbikers is er sinds het ingaan van de zomertijd op de dinsdagavond gelegenheid om in groepsverband over bospaden en op singletracks door het mooie Drentse Stroomdallandschap te fietsen.

 • We doen dit in een gesloten groep met voorrijders die de snelheid aanpassen aan de vaardigheden en conditie van de minst snelle fietser in de groep. De groep blijft dus bij elkaar, het motto is: ”samen uit samen thuis”.
 • De trainingsavonden op de dinsdagavond vinden plaats tot het te donker wordt.
 • Uit deze groep ontstond ook het initiatief om op de zondagochtend te gaan mountainbiken en ook daar zien we steeds meer enthousiastelingen verschijnen.
 • De starttijd op zondag is 9:00 uur. Vanaf begin oktober wordt er ook op zaterdagmorgen gefietst. De starttijd is dan ook 9.00 uur.
 • Ook vanaf begin oktober rijden de senioren en gepensioneerden op dinsdag- en donderdagmiddag. Starttijd is 13:00 uur.
 • De starttijd op de dinsdagavond is 19.00 uur.

Na het voltooien van zijn WT2 trainingscursus heeft Willem Eefting zich ook bereid verklaard om in de zomermaanden een MTB training te verzorgen. Deze training vindt plaats op woensdag avond vanaf 19.00 uur vanaf de Wenakkers.

Gedragscode MTB

De NTFU heeft in samenwerking met de KNWU, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een gedragscode MTB ontwikkeld om een goede omgang met andere recreanten en een goed behoud van de natuur na te streven.

 • Fiets alleen daar waar het is toegestaan
 • Respecteer de natuur: plant én dier
 • Fiets in kleine groepjes
 • Waarschuw anderen tijdig en vriendelijk
 • Benader anderen en drukke punten stapvoets
 • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond
 • Maak geen onnodig lawaai.
 • Laat geen afval achter

Buitencode

Aanvullend op de gedragscode hebben de KNWU, NTFU, KNHS, Atletiekunie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen de zogenaamde Buitencode opgesteld, gedragsregels voor sporters en recreanten die elkaar in het buitengebied tegenkomen; ook deze regels worden door FTC Dobberieders ondersteund.

 • Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte en minder je vaart
 • Voel je verantwoordelijk voor je eigen gedrag richting natuur en haar gebruikers
 • Durf een ander aan te spreken op zijn gedrag
 • Sportief bewegen in de natuur doe je veilig, draag bescherming
 • Blijf op de paden en geef de natuur de ruimte
 • Benader wandelaars met Honden ( zowel aangelijnd als loslopend) met gepaste snelheid en waarschuw de wandelaar tijdig.

Agenda

 • Geen agendapunten
 • F.T.C. Dobberieders

  Met 230 leden is FTC (Fiets Toer Club) Dobberieders een middelgrote vereniging, die opgericht is in 1981 en aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Ons doel is het toerfietsen in de meest brede zin van het woord.