Op 16 mei as zal de Bartje 200 weer worden gehouden, FTC de Dobberieders houdt bij de verzorgingspost een ATB clinic voor Jong en oud.

F.T.C. Dobberieders

Met 230 leden is FTC (Fiets Toer Club) Dobberieders een middelgrote vereniging, die opgericht is in 1981 en aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Ons doel is het toerfietsen in de meest brede zin van het woord.