Een beet van een teek

In Drenthe zijn veel teken. Door een tekenbeet kunt u de ziekte van Lyme krijgen. Als u een teek binnen 24 uur verwijdert, is de kans op de ziekte van Lyme vrijwel uitgesloten.De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen deze bacterie oplopen door een beet van een teek die de Lymebacterie bij zich draagt De ziekte uit zich meestal in een rode ring op de huid die ontstaat na 1 tot 3 weken rondom de plaats van de tekenbeet. De ring wordt steeds groter. Soms zijn er griepachtige verschijnselen, zoals koorts. Als de ziekte niet opgemerkt wordt, kunnen later neurologische, gewrichts-, huid- of hartklachten ontstaan. De ziekte van Lyme is te behandelen met antibiotica.

HOE KRIJG JE HET?

Mensen kunnen deze bacterie oplopen door een beet van een teek die de Lymebacterie bij zich draagt. Teken zijn hele kleine spinachtige beestjes en komen voor in hoog gras en struikgewas van bos, hei, duinen of de tuin. Teken kruipen op dieren of mensen en bijten zich vast in de huid. Dat valt vaak niet op. Door het zuigen van bloed zwellen teken na een paar dagen op tot een bruin of grijs bolletje ter grootte van een erwt. Ongeveer één op de vijf teken is besmet met de Lymebacterie.

  • Controleer altijd op teken, na een verblijf in natuur of tuin
  • Verwijder een teek binnen 24 uur, de kans op de ziekte van Lyme is dan vrijwel uitgesloten
  • Verschijnt er binnen 3 maanden een rode ring op uw huid of krijgt u griepachtige verschijnselen? Ga dan naar de huisarts. De ziekte van Lyme is meestal goed te behandelen met een antibioticumkuur.

 

HOE VERWIJDER IK EEN TEEK?

Neem een pincet waarmee u de teek goed kunt vastpakken, zoals een puntig pincet of een speciale tekentang. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast en trek hem voorzichtig uit de huid. Ontsmet het wondje met 70% alcohol, jodiumtinctuur of jodiumzalf. Noteer de datum in uw agenda en let tot 3 maanden na de beet op ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld griepachtige klachten en/of een ringvormige huiduitslag rond de plaats van de beet. Heeft u deze klachten, ga dan naar de huisarts.

Voor meer informatie kijk dan op http://www.ggddrenthe.nl/teken

F.T.C. de Doberieders

Met 250 leden is FTC (Fiets Toer Club) Dobberieders een middelgrote vereniging, die opgericht is in 1981 en aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Ons doel is het toerfietsen in de meest brede zin van het woord.