Het Staatsbosbeheer heeft ons het volgende medegedeeld

In de week van  2 t/m 6 Maart worden er bomen gezaagd in het Strubben Kniphorstbosch! Er staat een groot aantal fijnsparren die zodanig waren verzwakt door de droge zomers van de afgelopen jaren dat ze aangetast zijn door een klein kevertje: de letterzetter. Hierdoor gaan de bomen dood wat gevaar oplevert voor ATB-ers op de route, zie kaartje .

Omdat het gevaar op omwaaien heel reëel is moeten de bomen vóór het broedseizoen worden geveld. Het pad wordt dan d.m.v. lint afgesloten.

Houdt dus rekening mee dat er bepaalde delen van de Route niet toegankelijk zijn.

F.T.C. Dobberieders

Met 230 leden is FTC (Fiets Toer Club) Dobberieders een middelgrote vereniging, die opgericht is in 1981 en aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Ons doel is het toerfietsen in de meest brede zin van het woord.