Lang heeft de coronacrisis het onmogelijk gemaakt om activiteiten binnen onze vereniging te organiseren. Maar vanaf 1 juli komt daaraan een einde en mag er zelfs weer in groepen gefietst worden.

Het bestuur heeft besloten om als eerste activiteit de opening van het wegseizoen te laten plaatsvinden.

Dat zal gebeuren op zondag 12 juli as. en er kan op weg-, ATB-, E-bike en toerfiets aan worden deelgenomen.

                                                   

 

WAAR:

We verzamelen ons om 9.00 uur op de Grote Brink in Zuidlaren.

Vandaar vertrekken we in groepen, die samengesteld zijn naar fietssoort en fietsniveau.

De deelnemers krijgen een armband uitgereikt, zodat de uitbaters bij wie wij pauzeren onze clubleden kunnen herkennen.

 

WAARHEEN

Iedere groep bepaalt zijn eigen route naar Borger.

In Borger kan tussen 10.30 en 11.30 gepauzeerd worden bij restaurant ‘De Weme’.

Hier krijgt iedere deelnemer 1 consumptie met appeltaart aangeboden door de vereniging.

Vervolgens bepalen de groepen hun eigen route terug naar Zuidlaren, waar tussen 12.15 en 13.15 uur nog een consumptie op kosten van de vereniging kan worden genuttigd bij onze adverteerder Op ’t Olle Stee aan de Brink in Zuidlaren.

Natuurlijk hopen we op mooi weer en een hele grote opkomst van onze leden, zodat dit een succesvol begin kan zijn voor volgende activiteiten.

 

AANMELDEN

Met de uitbaters is afgesproken, dat we van te voren zullen aangeven hoeveel personen er komen en daarom is opgave voor dit fietsgebeuren is gewenst en dat kan tot en met donderdag 9 juli as. bij de secretaris van onze vereniging secretaris@dobberieders.nl.

F.T.C. Dobberieders

Met 230 leden is FTC (Fiets Toer Club) Dobberieders een middelgrote vereniging, die opgericht is in 1981 en aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Ons doel is het toerfietsen in de meest brede zin van het woord.