Beste pensionado’s,

Het pensionado-uitje, dat voor volgende week donderdag, 19 december staat gepland, wordt verschoven naar:

WOENSDAG, 18 december a.s.

Tijdstip en plaats van vertrek blijven hetzelfde, namelijk 9.30 uur bij Klasbak.

De lengte van de route is 82 kilometer.

De tocht gaat naar Schoonloo, waar we gaan lunchen. De koffie omstreeks 10.30 uur is bij Harrie in Deurze.

F.T.C. Dobberieders

Met 230 leden is FTC (Fiets Toer Club) Dobberieders een middelgrote vereniging, die opgericht is in 1981 en aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Ons doel is het toerfietsen in de meest brede zin van het woord.