In het magazine van Fietssport staat ten onrechte dat de Rabobank veldtoertocht wordt gehouden op 25 april 2021. Dit is onjuist. Tot 1 juni zijn evenementen niet toegestaan in Drenthe. Daarom is de tocht verplaatst naar 29 augustus.

Tot dan!

F.T.C. Dobberieders

Met 230 leden is FTC (Fiets Toer Club) Dobberieders een middelgrote vereniging, die opgericht is in 1981 en aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Ons doel is het toerfietsen in de meest brede zin van het woord.