Vanwege de Corona Maatregelen is de onderhoudsdag  gecancelled 

 

Beste clubgenoten,

Zaterdag 17 oktober is het eindelijk weer tijd voor onze ATB-werkdag. Ik wil een beroep op jullie doen op deze dag te komen helpen bij het onderhoud van de mooie ATB-route in het Strubben- Kniphorstbosch.

Afhankelijk van het aantal aanmelden gaan wij in verschillende teams onder andere:

  • Een paar routepalen plaatsen/ vervangen
  • Snoeien en maaien
  • Uitgesleten bochten renoveren
  • Ondergrond van de route vrijmaken van los materiaal en afwatering op een aantal locaties verbeteren

Elk team heeft een teamleider die de werkzaamheden zal begeleiden.  Om mee te helpen hoef je dus geen ervaring te hebben met ATB-route onderhoud.

Inschrijven kan voor één of twee dagdelen.

Dagdeel 1: 09.30 – 12.30

Dagdeel 2: 13.00 – 16.00

Lunch wordt verzorgd door de club.

Opgeven kan via:

atb-cie@dobberieders.nl

0637 402 589

Graag bij aanmelding aangeven of je

gebruik wilt maken van de lunch.

Een week voor aanvang van de werkdag krijg je nog een mail met informatie over de werkdag en word je mogelijk gevraagd een schep of ander gereedschap mee te nemen.

Jan Willem van Toor.

F.T.C. Dobberieders

Met 230 leden is FTC (Fiets Toer Club) Dobberieders een middelgrote vereniging, die opgericht is in 1981 en aangesloten bij de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). Ons doel is het toerfietsen in de meest brede zin van het woord.